Cenzus Pro Windows

ClickOnce

Cenzus Pro Windows

Plik setup (19MB)

Centrum Kopii CPW

Plik setup

Instrukcja CPW

Dostępna w internecie, a także w formacie e-book oraz PDF.


Magmax

Program magazynowy (demo)


Księga

Program finansowo księgowy - księga przychodów i rozchodów

FK Legat

Program finansowo księgowy - peła księgowość


Program e-Dward CPW

Dokumentacja dla modułu e-DWARD

Opis konfiguracju serwera testowego MF


Dla Windows 8,8.1,10

Wersja 2017

Dla Windows 10 w wersji 1507 lub wyższej oraz 64Bitowej

Wersja 2019

SQL Server Management

Wersja 18.4


legat@legat.com.pl ul. Ciołka 13/211 01-445 Warszawa tel. (+48) 022 877 18 76 fax. (+48) 022 877 18 78