Portal - moduł nieobecności

 • Bieżąca informacja o nieobecnościach w pracy, aktualnych i planowanych.
 • Centralne repozytorium wzorów dokumentów.
 • Obieg dokumentów kadrowych w formie elektronicznej z powiadomieniem e-mail.
 • Dla pracownika:

 • Aktualna informacja o wymiarze i planach urlopowych

 • "O każdej godzinie można sprawdzić niewykorzystany jeszcze urlop, złożyć wniosek, zgłosić nieobecność i opcjonalnie zaplanować urlop wypoczynkowy."

 • Dostęp do centralnego repozytorium wzorów oświadczeń i podań

 • "Zawsze dostępna najnowsza wersja druku, z instrukcją jego wypełniania. Pracownik może taki druk wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać w zależności od potrzeby oryginał papierowy pocztą lub jego fotokopię drogą elektroniczną."

  Dla menadżera:

 • Informacja o bieżących i planowanych nieobecnościach członków zespołu

 • "O każdej godzinie można sprawdzić aktualne i planowane nieobecności wszystkich członków zespołu naniesione na kalendarz."

 • Zarządzanie odbiorem dni przez pracowników

 • "Ułatwienie kontroli odbioru dni za pracę w dni wolne, akceptacja wniosków podwładnych."

 • Zarządzanie urlopami i opcjonalnie planami urlopowymi

 • "Akceptacja wniosków urlopowych i planów urlopowych w obiegu elektronicznym."

  Dla dzialu kadr:

 • Automatyczne informowanie pracowników o stanie wykorzystania urlopów

 • Kontrola spływu dokumentów papierowych, gdy są wymagane

 • Automatyczna kontrola nieobecności limitowanych

 • Elektroniczny obieg dokumentów kadrowych - formularzy

 • Wczytywanie potwierdzonych danych o nieobecnościach do systemu CENZUS

 • Automatycznie przypomnienie o konieczności złożenia wniosku zgodnie z planem urlopowym


 • Moduł nieobecności is supported by the following editions of Windows 10 - Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. CDTS is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and Long-term Servicing Branch.