Szkolenia

Jako dział obsługi oprogramowania Cenzus Pro Windows zdecydowaliśmy na program szkoleniowy dla nasz obecnych i przyszłych klientów. Uogólniając – jego celem jest swobodne poruszanie się po programie. Program został podzielony na 4 różne tematy, każdy z nich będzie omawiany na oddzielnym szkoleniu. Klasyfikacja tematów ze względu na użytkownika jest istotna ponieważ pogrupowane są one wg. stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności poruszania się po programie. Na szkoleniu będą omawiany zagadnienia teoretyczne jak i ćwiczenia na programie Cenzus Pro Windows.

Cykl szkoleń zacznie się w lipcu.

Program szkoleń:

 • 1 piątek miesiąca – Od godziny 12 do 16 (4h)
 • uruchomienie, założenie firmy, podstawowa konfiguracja parametrów naliczeń(import domyślnych składników płacowych i typów list płac), tworzenie struktury organizacyjnej, założenie i obsługa kalendarza, wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, osobowa), modyfikacja danych kartotekowych, wprowadzenie nieobecności, naliczenie pierwszej listy płac, zamknięcie listy płac

 • 2 piątek miesiąca – Od godziny 12 do 16 (4h)
 • obsługa archiwum kartoteki osobowej, obsługa umów cywilno-prawnych, przeszeregowanie i modyfikacja angaży, zwolnienie pracownika, konfiguracja parametrów firmy, ręczne dodawanie i modyfikacja składnika, modyfikacja
  i zmiana kalendarza, obsługa osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, omówienie wydruków, tworzenie deklaracji, zgłoszeń i raportów ZUS

 • 3 piątek miesiąca – Od godziny 12 do 16 (4h)
 • archiwizacja i dearchiwizacja danych, obsługa grup pracowniczych, modyfikacja treści wydruków (np. treści umów
  o pracę), eksport i import za pomocą plików EXCEL, konfiguracja numeracji list płac, obsługa list kasowych, numerowanie umów rachunków i umów cywilnych, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, import danych z Płatnika

 • 4 piątek miesiąca – Od godziny 12 do 16 (4h)
 • Tworzenie dokumentów GUS, obsługa przelewów, dekretacja do FK, obsługa zaświadczeń i skierowań na badania lekarskie, konfiguracja i obsługa e-usług, obsługa dziennika, co zrobić gdy wyskoczy błąd w programie?

  Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji szkolenia z danego tematu w przypadku braku dostatecznego zainteresowania. W takim przypadku pieniądze będą zwracane proporcjonalnie do wykorzystanej ilości szkoleń.