System ERP

System leGat jest rozwiązaniem korporacyjnym dla dużych i średnich firm Serwisowych, Transportowych i Usługowych, skupiającym w sobie moduły: Magazynowy, Stacji Obsługi, Kasy, Środków Trwałych, Kadr i Płac oraz Finanse i Księgowość. Zarządzanie wszystkimi modułami odbywa się za pomocą funkcji administracyjnych, które pozwalają nadawać szczegółowe uprawnienia dla użytkowników (pojedynczy użytkownik/grupa użytkowników). System leGat jest również rozwiązaniem wielo oddziałowym (różne lokalizacje) z automatyczną aktualizacją kartoteki klienta oraz jego taboru. System leGat oparty jest o bazę danych Progress charakteryzującą się jednoczesną obsługą bardzo dużej ilości transakcji oraz wysoką odpornością na awarie sprzętu.

Stacja Obsługi

 • Tworzenie różnych typów zleceń – zewnętrzne, wewnętrzne, reklamacyjne, gwarancyjne, powypadkowe itd.
 • Zlecenia dla klientów krajowych i zagranicznych – dostawa wewnątrzwspólnotowa.
 • Faktury z zaliczek, usługowe, noty wewnętrzne.
 • Elektroniczny pomiar czasu pracy mechaników z wykorzystaniem czytnika kart chip.
 • 32 zestawienia informujące o obrotach, rozliczeniach klientów i pracowników.
 • Obsługa zleceń w toku.
 • Zarządzanie taborem klienta oraz własną flotą, pełna historia pojazdów.
 • Powiadomienie operatora o kolejnym przeglądzie danego samochodu klienta (mały moduł CRM).
 • Współpraca z dystrybutorem olejów i smarów.
 • Automatyczna dekretacja sprzedaży do modułu FK (Finansowo Księgowego).
 • Wbudowane funkcje modułu MG (operacje magazynowe), połączenie z MG i KS.
 • Akcje serwisowe z DC – przy wystawieniu zlecenia dla pojazdu system informuje o istniejącej akcji serwisowej.
 • Import cennika usług i norm czasowych Mercedes-Benz.
 • back to menu

  Magazyn

 • Prowadzenie równocześnie wielu magazynów, metoda LIFO, FIFO.
 • Sprzedaż dla klientów krajowych i zagranicznych (nabycie i dostawa wewnątrz unijna).
 • Wystawienie faktury zaliczkowej.
 • Wykorzystanie do sprzedaży czytników barcode – automatyczne inwentaryzowanie.
 • Ewidencja zamówień od klienta , rezerwacje – różne klasy zamówień.
 • Automatyczne zamówienie do dostawcy na podstawie wystawionych zamówień od klientów oraz minimalnych stanów magazynowych.
 • Automatyczne przyjęcie na stan części od dostawcy na podstawie elektronicznej PZ.
 • Wczytanie i aktualizacja cennika.
 • 60 zestawień dotyczących zarządzania i obrotu gospodarką magazynową – stany, obroty, rozchody, analiza sprzedaży, Unia Europejska, inwentaryzacja.
 • Szybki dostęp do informacji o kliencie – należności i zobowiązania, zamówienia, rezerwacje, obroty oraz szczegółowa analiza sprzedaży.
 • Automatyczna dekretacja sprzedaży i zakupu do modułu FK (Finansowo Księgowego).
 • Połączenie z modułem SO (Stacja Obsługi) i KS (Kasa).
 • back to menu

  Kasa

 • Automatyczne ewidencjonowanie sprzedaży gotówkowej z SO i MG na operatora.
 • Dokumenty kasowe.
 • Raporty kasowe.
 • Automatyczna dekretacja do modułu FK (Finansowo Księgowego).
 • back to menu

  Finanse i Księgowość

 • Pełna księgowość, rozbudowane rozrachunki oraz pełne rozliczanie kosztów.
 • Rejestry VAT, dziennik, wielowalutowość, rozliczanie różnic kursowych.
 • Bogate zestawienia dokumentujące, ewidencyjne, analityczne i budżetujące.
 • Rozbudowana analiza zobowiązań i należności, windykacja, monity i odsetki.
 • Tabulogramy eksportowe (MS Office – Excel) – obrotówka i dane o kontach.
 • Eksport obrotów na kontach do programu RIS (zestawienie dla DC).
 • Możliwość eksportu większości tworzonych zastawień w module FK do programu Excel.
 • back to menu

  Środki Trwałe

 • Metoda liniowa, metoda degresywna.
 • Dokumenty przyjęcia, modernizacji, przekazania i likwidacji.
 • Naliczanie amortyzacji narastająco.
 • Automatyczne rozliczanie amortyzacji na miejsca powstawania kosztów.
 • Automatyczna dekretacja do modułu FK (Finansowo Księgowego).
 • back to menu

  Kadry i Płace

  back to menu